Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Instrukcje:

1. Proszę wybrać typ a następnie odpowiednie szkolenie, którym jest Pani/Pan zainteresowana/y.

2. Proszę wydrukować w jednym egzemplarzu formularz "Karta zgłoszenia" oraz w dwóch egzemplarzach zintegrowany druk "Umowa o naukę+Zobowiązanie Płatnicze".

3. Proszę odesłać do biura wypełnione i podpisane dokumenty
 Europejskie Centrum Ksztacenia Podyplomowego


Subskrypcja