Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W NAJBLIŻSZYM CZASIE ROZPOCZYNAMY NASTĘPUJĄCE KURSY I SZKOLENIA:

SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA-TRWA NABÓR NA NOWY TERMIN: PAŹDZIERNIK 2015

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego dla pielęgniarek.

Czas trwania 18 miesięcy
Cel specjalizacji:
1) Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego.
2) Uzyskanie przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Organizacja specjalizacji:
• Zajęcia teoretyczne: 4 dni w miesiącu (2 weekendy- sobota, niedziela)
• Zajęcia praktyczne: według harmonogramu uzgodnionego z kierownikiem kursu
Wymagania wobec osób ubiegających się o specjalizację:
Złożenie do Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego(FAX,EMAIL,osobiście):
 dokumentu potwierdzającego dwuletni staż pracy w dziedzinie pielęgniarstwa,
 wniosku o zakwalifikowanie na specjalizację (formularz dostępny na naszej stronie internetowej)
 kserokopii prawa wykonywania zawodu.
Cena promocyjna: 5250 zł brutto/ osobę
Pierwsza wpłata 300 zł, w tym:
• opłata rezerwacyjna 100 zł, kwota zostanie odliczona od ceny kursu w momencie rozpoczęcia specjalizacji.
Brak opłaty rezerwacyjnej będzie oznaczał rezygnację z kursu.
Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
• I rata - 200 zł płatna do dnia rozpoczęcia specjalizacji.
• obu wpłat należy dokonać konto bankowe (dane w zakładce Kontakt) tytułem:
SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA + [nazwisko]
Istnieje możliwość wpłat w ratach - informacje u organizatora.
ZAPRASZAMY !!!
Subskrypcja