Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


AKTUALNOŚCI:

KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH-ROZPOCZĘCIE: 10 MARCA 2017

KURS KWALIFIKACYJNY: PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA POŁOŻNYCH

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.


UWAGA: warunkiem koniecznym do zatrudnienia w praktyce pielęgniarki rodzinnej, opiece długoterminowej jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Kurs trwa 3 miesiące, zajęcia odbywają się w systemie weekendowym. 


Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław -Biurowiec "ASCO Business Center" IV piętro

UWAGA!!!

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562),

do rozpoczęcia kursu wymagane jest:

1. 6 miesięcy stażu pracy

2. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka"

3. legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego: "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"
Koszt udziału w kursie: 1549,00 zł


 
Subskrypcja